Greenwood Farms:

Frank Bins en Ilonka van Hunnik

 

Medewerkers:

Tomas Koltzej

 

PR, marketing en teksten:

Bas Schwarz

 

Fotografie :

Een speciaal woord van dank aan (“special thanks to”) Clément Bécat

Mia Törnberg/ Travronden

Kanal 75

APRH

Breeders Service

Claes Kärrstrand

Monica Thors

Gérard Forni

“Foto Tarzan” Stefan Melander

Bas Schwarz

 

BTW nr. DE296001710

 

Webmaster:

Hans Vijfschaft

 

Copyright © Greenwood Farms/ Bas Schwarz. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opnieuw vastgelegd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, langs elektronische of elektromagnetische weg of op welke wijze ook, zonder de schriftelijke toestemming van de auteur en de Greenwood Farms.