COLOFON

 

Greenwood Farms

Frank Bins

 

Medewerkers

Ilonka van Hunnik en Mike Koppejan

 

PR, marketing en teksten

Bas Schwarz

 

BTW nummer

DE307324788

 

Bankrelatie

Sparkasse Rhein-Maas

IBAN: DE82 3245 0000 0030 0157 21

BIC: WELADED1KLE

 

Toelatingsnummer EU Samendepot

DE SDP 027-EWG

 

Webmaster

Hans Vijfschaft

 

Copyright Greenwood Farms/ Bas Schwarz. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opnieuw vastgelegd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk,

fotokopie, microfilm, langs elektronische of elektromagnetische weg of op welke wijze ook, zonder de schriftelijke toestemming van de auteur en de Greenwood Farms.